Banner
Home
Disclaimer  E-mail
Inter Scaldis is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is.
Daarom kan aan de informatie op de paginas van de website van Inter Scaldis geen rechten worden ontleend. Verder aanvaard Inter Scaldis geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
Inter Scaldis is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar deze website naar verwijst. Inter Scaldis vrijwaart zich in deze van alle juridische consequenties.

Alle op deze website geplaatste content en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van Inter Scaldis. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inter Scaldis.

Daarnaast behoudt Inter Scaldis zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com